W dniu 08.10.2020r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie, odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Decyzją Walnego Zebrania Członków do Zarządu zostało wybranych 15 osób, natomiast zgodnie ze statutem w skład Komisji Rewizyjnej weszły 3 osoby.

W dniu 12.10.2020r. nastąpiło ukonstytuowanie się „nowo” wybranego Zarządu. W wyniku przeprowadzonych wyborów, skład Zarządu w kadencji na lata 2020-2024 kształtuje się następująco:

 1. Janusz Jasiński – Prezes Zarządu
 2. Marek Cebula – Wiceprezes Zarządu
 3. Piotr Iwanus – Wiceprezes Zarządu
 4. Tomasz Sielicki – Wiceprezes Zarządu
 5. Adam Agacki – Sekretarz Zarządu
 6. Czesław Kalbarczyk – Członek Zarządu
 7. Paweł Mierzwiak – Członek Zarządu
 8. Henryk Mazurkiewicz – Członek Zarządu
 9. Radosław Grech – Członek Zarządu
 10. Wojciech Sołtys – Członek Zarządu
 11. Ryszard Wtorkowski – Członek Zarządu
 12. Paweł Jagasek – Członek Zarządu
 13. Maria Mrówczyńska – Członek Zarządu
 14. Konrad Antkowiak – Członek Zarządu
 15. Jerzy Fabiś – Członek Zarządu

Natomiast w dniu 13.10.2020r. nastąpiło pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która wybrała swojego Przewodniczącego. Skład Komisji w „nowej” kadencji:

 1. Gramza Bogumiła – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Staszak Izabella –   Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Krzysztof Gola – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Jak podkreślali „nowo” wybrani Członkowie Zarządu Stowarzyszania, cele są ambitne – współpracować w strategicznych obszarach takich jak transport, odpady czy nowoczesne rozwiązania energetyczne, rozwijać kooperację samorządu i biznesu, wspierać inicjatywy PPP, implementować dobre praktyki z innych województw, korzystać z istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego.