AKTUALNOŚCI

Michał Rudnicki

Nowy Dyrektor Biura AZ

Z dniem 22.08.2022r. na mocy porozumienia zmiany warunków pracy, dotychczasowy Dyrektor Biura Pan Krzysztof Irek, przekazał swoje obowiązki nowemu Dyrektorowi Panu Michałowi Rudnickiemu.

Czytaj więcej

Aglomeracja po Walnym i z „nowym” Zarządem

W dniu 08.10.2020r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie, odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Decyzją Walnego Zebrania Członków do Zarządu zostało wybranych 15 osób, natomiast zgodnie ze statutem w skład Komisji Rewizyjnej weszły 3 osoby.

Czytaj więcej