AKTUALNOŚCI

Michał Rudnicki

Nowy Dyrektor Biura AZ

Z dniem 22.08.2022r. na mocy porozumienia zmiany warunków pracy, dotychczasowy Dyrektor Biura Pan Krzysztof Irek, przekazał swoje obowiązki nowemu Dyrektorowi Panu Michałowi Rudnickiemu.

Czytaj więcej

Aglomeracja po Walnym i z „nowym” Zarządem

W dniu 08.10.2020r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie, odbyło się wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Decyzją Walnego Zebrania Członków do Zarządu zostało wybranych 15 osób, natomiast zgodnie ze statutem w skład Komisji Rewizyjnej weszły 3 osoby.

Czytaj więcej

OPZL realizuje program wsparcia przedsiębiorców w czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Celem OPZL jest udzielenie 95 bonów dla lubuskich firm na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Wsparcie finansowe w formie dotacji zostanie przyznane przedsiębiorstwom w celu poprawienia ich płynności finansowanej w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Koronawirus: informacje i zalecenia

Na stronie Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich

Czytaj więcej