Za nami I Konferencja „Energetyka w JST – wyzwania na kolejną dekadę”, która została zorganizowana przy współpracy z Teraz Lubuskie oraz firmą LUG Light Factory – partnerem merytorycznym wydarzenia.

Podczas Konferencji poruszone zostały m.in. tematy takie jak:
➡️Modernizacja oświetlenia, inteligentny system sterowania i sposoby finansowania inwestycji (LUG Light Factory).
➡️Tworzenie klastrów energii i spółdzielni energetycznej (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ).
➡️PPP – wysoka jakość i efektywność usług publicznych (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
➡️Ustawa o elektromobilności a JST (Adam Agacki , Stacjeladowania.com ).
Podczas trwania Konferencji Dyrektor Biura AZ – Michał Rudnicki oraz Jarosław Nieradka – Prezes Stowarzyszenia Teraz Lubuskie podpisali porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami. Jej celem będzie podjęcie aktywnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego i promocji województwa lubuskiego