Michał Rudnicki

Z dniem 22.08.2022r. na mocy porozumienia zmiany warunków pracy, dotychczasowy Dyrektor Biura Pan Krzysztof Irek, przekazał swoje obowiązki nowemu Dyrektorowi Panu Michałowi Rudnickiemu.

Nowy Dyrektor ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku Politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia magisterskie na kier. Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kształcił się również na studiach podyplomowych na kierunku Innowacyjny e-marketing w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Pan Michał Rudnicki z samorządem jestem związany od blisko 10 lat. W kadencji 2014-2018 pełnił mandat Radnego Rady Gminy Brody oraz sprawował w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. W obecnej kadencji samorządu jest Radnym i Członkiem Zarządu Rady Powiatu Żarskiego.