O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie Podregionu Zielonogórskiego. Siedzibą organizacji jest Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie (Zielonej Górze).

 

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach Podregionu Zielonogórskiego.
 2. Inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie, którego działają Członkowie Stowarzyszenia, m.in. poprzez:
  • Promocję terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych
  • Pozyskiwanie nowych inwestorów
  • Przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m.in. drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej)
  • Wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne, itp.)
 3. Wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.

Oferta

 1. Dla Samorządów: „Aglomeracja Zielonogórska” oferuje  pomoc i wsparcie m.in. w zakresie:
  • Wspólnego pozyskiwania dotacji unijnych
  • Wspólnej promocji oferty inwestycyjnej
  • Wspólnego działania w sprawach o charakterze ponadgminnym
  • Organizacji seminariów i spotkań tematycznych
 2. Dla Biznesu:
  • Środowisku biznesowemu „Aglomeracja Zielonogórska” proponuje pomoc i profesjonalne wsparcie w procesie inwestycyjnym na terenie Naszego działania
  • Dostarczmy informacji na temat regionu oraz pomagamy w wyszukiwaniu w swojej bazie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
  • Aranżujemy spotkania z przedstawicielami samorządów, wyszukujemy kooperantów handlowych.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd

 1. Janusz Jasiński – Prezes Zarządu
 2. Marek Cebula – Wiceprezes Zarządu
 3. Piotr Iwanus – Wiceprezes Zarządu
 4. Tomasz Sielicki – Wiceprezes Zarządu
 5. Adam Agacki – Sekretarz Zarządu
 6. Czesław Kalbarczyk – Członek Zarządu
 7. Paweł Mierzwiak – Członek Zarządu
 8. Henryk Mazurkiewicz – Członek Zarządu
 9. Radosław Grech – Członek Zarządu
 10. Wojciech Sołtys – Członek Zarządu
 11. Ryszard Wtorkowski – Członek Zarządu
 12. Paweł Jagasek – Członek Zarządu
 13. Maria Mrówczyńska – Członek Zarządu
 14. Konrad Antkowiak – Członek Zarządu
 15. Jerzy Fabiś – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 1. Gramza Bogumiła – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Staszak Izabella –   Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Krzysztof Gola – Członek Komisji Rewizyjnej

Dokumenty do pobrania

Folder promocyjny

Obraz folderu promocyjnego AZ

Statut Stowarzyszenia

Obraz statutu AZ

Wzór uchwały w sprawie przystąpienia do AZ

Obraz uchwały AZ

Członkowie Zwykli

Członkowie Wspierający

Partnerzy