Celem OPZL jest udzielenie 95 bonów dla lubuskich firm na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Wsparcie finansowe w formie dotacji zostanie przyznane przedsiębiorstwom w celu poprawienia ich płynności finansowanej w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych.

Bon będzie udzielany przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii COVID-19 na cele obrotowe i/lub inwestycyjne. Wartość bonów dla średnich przedsiębiorstw nie będzie większa niż 10% wartości wszystkich bonów przewidzianych do udzielenia w projekcie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją znajdują sie na stronie: https://lbw.opzl.pl