W dniu 21 września 2016 roku Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” zostało Członkiem Rządowej Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Platforma współpracy w zakresie PPP utworzona z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju) jest odpowiedzią na oczekiwania publiczne i rynkowe. Ma ona wypełnić lukę w zakresie pomocy administracji rządowej w przygotowaniu i wdrażaniu projektów PPP. Platforma stanowi forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów.

Oprócz działalności na forum Platformy PPP – Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej pomaga samorządom w weryfikacji, czy daną inwestycję można zrealizować w formule PPP i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne i ekonomiczne. Najczęściej weryfikowanymi obszarami do realizacji w PPP są:

  • Gospodarka odpadami
  • Drogi
  • Ochrona zdrowia
  • Budynki publiczne
  • Efektywność energetyczna

W przypadku zainteresowania realizacją projektu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia.