Tytuł projektu: „Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójmiasta”

Beneficjent – Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto

Partner – Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 – 31.12.2014

Przedsięwzięcie dotyczy promocji gospodarczej, która ma służyć stworzeniu spójnego wizerunku silnego regionu, co docelowo ma wpłynąć na zwiększenie liczby inwestycji w regionie, jak też powiązań biznesowych przedsiębiorstw, mających bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy gmin Aglomeracji Zielonogórskiej, do której należy beneficjent projektu (Lubuskie Trójmiasto) i całego województwa.

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto przystąpiło do Aglomeracji Zielonogórskiej – stowarzyszenia większej liczby gmin z południa województwa – w celu zintensyfikowania potencjału gospodarczego. O potencjale gospodarczym Aglomeracji Zielonogórskiej świadczy liczba różnych form podmiotów gospodarczych w odniesieniu do całego województwa. W obszarze Aglomeracji Zielonogórskiej koncentruje się wiele przedsiębiorstw. Jest jednak jeszcze sporo terenów inwestycyjnych do zagospodarowania, oczekujących na inwestorów. Stwarza to konkretną potrzebę promowania ich przez Lubuskie Trójmiasto w ramach Aglomeracji Zielonogórskiej.

Działania realizowane w ramach projektu mają na celu stworzenie atrakcyjnego dla inwestorów i przedsiębiorców wizerunku regionu. Idea trzech samorządów – Zielonej Góry, miasta na prawach powiatu, gminy Nowa Sól – miasto oraz Gminy Sulechów, doprowadziła do stworzenia podstawy marki „Lubuskiego Trójmiasta”, wokół której w formalnych ramach stowarzyszenia ma szansę zaistnieć modelowy rodzaj współpracy JST, przy wykorzystaniu wspólnego potencjału na rzecz stworzenia najbardziej optymalnych warunków rozwoju. Projekt będzie zlokalizowany na terenie Aglomeracji Zielonogórskiej – stowarzyszenia gmin leżących na terenie 8 powiatów z południa województwa lubuskiego: zielonogórskiego, nowosolskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, żarskiego, żagańskiego, świebodzińskiego oraz miasta Zielona Góra. Aglomeracja Zielonogórska obejmuje obszar większy niż Lubuskie Trójmiasto, co wiąże się z pozytywnym odbiorem społecznym. Jest to jedna z wielu organizacji w Polsce, która zajmuje się m.in. promocją gospodarczą terenów inwestycyjnych i stara się pozyskać inwestorów.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Wykonanie identyfikacji wizualnej „Aglomeracji Zielonogórskiej”
  2. Wykonanie strony internetowej „Aglomeracji Zielonogórskiej”
  3. Wykonanie analizy potencjału gospodarczego „Aglomeracji Zielonogórskiej”
  4. Reklama multimedialna
  5. System wystawienniczy
  6. Foldery i gadżety reklamowe
  7. Organizacja eventów gospodarczych
  8. Udział w targach zagranicznych