Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 11 marca 2014r., Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” zostało podmiotem, na który została dokonana rezerwacja częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3, 5 MHz z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze środkowej i południowej części województwa lubuskiego (obszar koncesyjny 08.2) do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów do dnia 31 grudnia 2022 r.

Obszar koncesyjny 08.2 szczegółowo obejmuję następujące powiaty:

  • zielonogórski (grodzki i ziemski);
  • żarski;
  • żagański;
  • nowosolski;
  • wschowski;
  • krośnieński.

W dniu 26.06.2015r.  Stowarzyszenie podpisało umowę koncesyjną z firmą TERRA.NET.PL (obecnie TERRA TELEKOM SP. Z O.O.) na świadczenie usług komercyjnego dostępu do Internetu.

Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu są szczególnie istotne z punktu widzenia miasteczek i wsi w województwie lubuskim, gdzie cały czas dostęp do wysokiej jakości usług w tym zakresie jest mocno ograniczony. W okresie 5 lat od daty podpisania umowy nastąpi pokrycie zasięgiem sieci przynajmniej 70% powierzchni obszaru koncesyjnego.

Zaletą inwestycji realizowanej przez firmę TERRA TELEKOM jest fakt, iż ma charakter powszechny, gdyż zasięg sieci radiowej pozwoli na objęcie swym zasięgiem nawet pojedynczych domostw oddalonych od miejskiej zabudowy. Inwestycja będzie realizowana w technologii najnowszej generacji LTE, co pozwoli uzyskać wysokie parametry łącza (prędkość od 20-100 mb/s).

W przypadku zainteresowania usługami świadczonymi przez firmę TERRA TELEKOM, zapraszamy do zapoznania się ofertą spółki oraz z aktualnym zasięgiem sieci budowanej w ramach podpisanej umowy. Szczegóły pod linkiem poniżej:

Aktualna mapa zasięgu sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu

 

Aktualizacja 2019:

Na wniosek firmy TERRA TELEKOM, Stowarzyszenie wystąpiło do Prezesa UKE o bezpośrednie przeniesienie rezerwacji częstotliwości na spółkę. W dniu 7 lutego 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął decyzję o zmianie podmiotu na który dokonana jest rezerwacja częstotliwości na TERRA TELEKOM Sp. z o.o. Decyzja ta nie ma wpływu na dalszą realizację projektu przez firmę.