„Praktyczna Gmina” to cykl szkoleniowy realizowany przez Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” dla swoich Członków.

Cyklicznie organizowane szkolenia są odpowiedzią głównie na potrzeby środowiska samorządowego, ale także nawiązują swą tematyką do obszarów interesujących dla biznesu i nauki.

Do tej pory zrealizowaliśmy m.in. takie szkolenia, warsztaty, czy seminaria – jak:

 • Zmiany w Prawie Wodnym i Ochrona Danych Osobowych.
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne – szansa, czy zagrożenie dla samorządów i firm?
 • „Design Thinking” – innowacyjna metoda kreowania projekótw i zarządzania nimi.
 • Możliwości wymiany oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LED.
 • Perspektywy wydobycia i eksploatacji złóż miedzi i srebra w Lubuskiem.
 • Możliwości uzyskania dotacji dla Gmin w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
 • Opracowanie Gminnych Programów Rewitalizacji.
 • Tworzenie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.
 • Nowy Ustrój Szkolny. Zmiany dotyczące szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Prawo Zamówień Publicznych w Projektach UE.
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie.
 • Praktyczne aspekty KPA.
 • Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.
 • Stosowanie przepisów podatkowych przez JST.
 • RODO dla przedsiębiorców – 2 edycje.