W dniu 09.07.2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie odbyły się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”. Posiedzenia miały na celu podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2018 oraz formalne zatwierdzenie dokumentów z tym związanych. Były też okazją do omówienia bieżących i przyszłych działań podejmowanych przez „Aglomerację”.

Po zatwierdzeniu sprawozdań przez Zarząd Stowarzyszenia, również Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie:

a). Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018;

b). Przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018;

c). Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018;

d).Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za działalność w roku 2018.

Dodatkowo na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska miała miejsce ciekawa prezentacja dotycząca: Systemu monitorowania jakości powietrza w Gminach, którą przedstawił zgromadzonym Pan Jurand Saternus z Firmy Airly Sp. z o.o.
Firma posiada bezpłatną ogólnopolską platformę internetową na której mogą Państwo na bieżąco śledzić stan jakości i poziom zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze: https://airly.eu/map/pl/