Członkowie Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska jednogłośnie udzieli Zarządowi absolutorium za 2021 rok.

Dzisiaj, w niezwykle urokliwym Żabi Dwór Hotel & Spa, dzięki gościnności i uprzejmości gospodarzy obiektu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.
Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło:
Sprawozdanie z działalności Zarządu,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz
Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2021r.
W trakcie zebrania, Członkowie dyskutowali nad planami funkcjonowanie AZ na następny rok. Wiodącym tematem było szukanie sposobów na rozwiązanie problemów związanych z cenami energii elektrycznej i możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy samorządem i biznesem.