Tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 30 września (piątek) o godz.11:00 w restauracji Żabi Dwór w Radwanowie.

Podczas Walnego Zebrania Członkowie Stowarzyszenia  podejmą uchwały w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2021 rok

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

• udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2021 roku.

 

Na godz.10:00 tego samego dnia zaplanowane zostało posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.